استعدادیابی و آموزش مبتدی تا حرفه ای فوتبال

باشگاه و مدرسه فوتبال دائمی حافظ جهت تکمیل تیم های پایه و مدرسه فوتبال خود از بازیکنان رده سنی ۶ الی ۱۸ سال اقدام به استعدادیابی و ثبت نام جهت آموزش مبتدی...