دیدار تدارکاتی با ستارگان شهرک امید

مصاحبه برخی از فوتبال آموزان شعبه شهرک ۱۱۰ فردیس باشگاه حافظ در حاشیه دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال ستارگان شهرک امید…